Svet-Stranek.cz
s úsměvem jde všechno lépe
kra-sie.art

kresba:s úsměvem jde všechno lépe

kresba

KRESBA


Kresba je vizuální umění, které je vytvářeno množstvím kresebných pomůcek na dvourozměrné médium. Běžně se používají tužky, pastelky, voskové tužky, pastely, voskové pastely, křídy, rudky, uhly, olůvka, pera a tuš.

Malé množství materiálů uvolňující se na dvourozměrný materiál za sebou zanechává viditelnou stopu - proces je podobný malování. Nejčastěji se na kresbu používá papír, bývají také používány karton, kůže, plast, plátno, desky a mnohé další. Prozatímně mohou být také využívány tabule. Kresba je také populární jako prostředek k veřejnému vyjadřování přes graffiti.

Častými, ale ne rozlišujícími znaky kresby jsou použití jedné barvy, obraz vytvořený pomocí čar a pouze částečné pokrytí podkladu.

V minulosti byla hojně užívána tzv. lavírovaná kresba, kdy je kresba rozmývána pomocí mokrého štětce, někdy i namočeného do řídké tekuté barvy.

Kresba byvá zpravidla používána při vytváření pomocných studií, kdy si malíř, sochař či architekt zkouší a ujasňuje kompozici a další aspekty připravovaného uměleckého díla, reliéfu, sochy, malby, architektonické realizace atp.

Kresba byla umělci hojně užívána také k zaznamenání děl cizích umělců jako podklad ke své vlastní umělecké tvorbě. Od renesančního období se kresba stala vyhledávaným artiklem sběratelů. Postupně začala být kresba chápána i jako samostatné umělecké dílo, přestože je dodnes výtvarníky užívána hlavně k přípravným studiím.

Kreslířské prostředky
Kresba je výtvarný prostředek, který může mít význam jako samostatné dílo, většinou nám však také slouží jako přípravná fáze pro malbu apod. Od všech typů malby se liší lineárními tahy kreslícího nástroje, kterými však lze vytvořit i nejrůznější přechody a dosáhnout tak i malířského vyznění výsledného díla.

V dnešní době máme k dispozici širokou škálu kreslířských prostředků. Základním, všestranným kreslícím nástrojem je tužka. Její náplň je z grafitu; vyrábí se v mnoha stupních tvrdosti a podle toho se také liší kreslená stopa. Pro kreslení je vhodný spíše „měkký“ konec škály, například od 8B (nejměkčí) do cca 2H. Pokud jste ještě nevyzkoušeli, doporučujeme v kresbě kombinovat tužky o různé tvrdosti: lépe se nám tak bude modelovat prostor.
Pastelky

Barevné pastelky používáme stejně jako grafitové tužky. Zvláštním případem jsou akvarelové pastelky, se kterými můžeme zacházet stejně jako s „obyčejnými“, akvarelové však vytvářejí měkčí stopu a lze je, jak název napovídá, rozmývat štětcem namočeným do vody a vytvářet efekty blížící se akvarelové malbě.

Pro kresbu větších formátů se hodí také lisovaný nebo přírodní uhel nebo rudka. Jejich stopa je velmi výrazná. Uhel tolik neulpívá na papíře jako jiné kresebné prostředky: lze jej rozmazávat a vytvářet přechody. Uhly Výslednou kresbu bychom proto měli zafixovat. Díky podobným vlastnostem někteří malíři kombinují uhel s pastelem. Pro velký formát (např. kresby figury v životní velikosti) doporučujeme přírodní uhly. Kresba jimi umožňuje expresi, což je u malby velkých rozměrů požitek. Přírodní uhel nabízí širokou škálu tahů, lze ho použít pouze v čistých liniích, rozmazávat nebo jím šrafovat.

Trpěliví a pečliví si oblíbí i kresbu tuší. Můžeme kreslit perem s vyměnitelnými násadkami (známe ze školy), technickým či kaligrafickým perem, husím brkem nebo např. exotickými bambusovými či rákosovými pery. Tuš Pokud máte chuť experimentovat, použijte méně obvyklé předměty, které zanechávají zajímavou stopu, třeba kartáček na zuby. Tuše můžeme různě ředit, používat různé barvy tuší a kresbu doplnit třeba i tahy štětcem. Zajímavá je kombinace více nástrojů v jedné kresbě.

Kreslit můžeme nejrůznějšími druhy pastelů a pastelových tužek (více v kapitole pastel).

Výčet prostředků ke kresbě je jenom příkladný, kreslit samozřejmě můžete, čím vás napadne, třeba propiskou, barevnými fixami atd. Pro přehlednost najdete hlavní kreslířské náčiní nástrojů v tabulce:
Nahoru

Papír
Podobně jako u akvarelu či pastelu má zvolená struktura a tón podkladu vliv na celkové vyznění kresby. Povrch zvoleného papíru určuje stopu kresby stejnou měrou jako zvolený kreslířský prostředek. Podklad si můžete předem zatónovat třeba akvarelovými či akrylovými barvami. Pokud se chcete vyjádřit hodně expresivními, sytými tahy, dejte přednost papíru s hrubším povrchem. A chcete-li se do toho skutečně „obout“ a potřebujete velký formát, kreslete na balicí papír, zvládnete tak i postavu v nadživotní velikosti.

Nahoru

Příslušenství
Chystáme-li se kreslit na volný papír, připevníme jej k pevné podložce, abychom se mohli do kresleni pořádně opřít. Pro větší pohodlí si můžeme pořídit stolní stojan, Model I Model II který lze nastavit do požadované polohy, a na kresbu pak pěkně vidíme, pro velké formáty si můžeme pořídit stojan ateliérový nebo tzv. polní (pro práci venku). Samozřejmě se nám bude hodit plastická guma a na závěr fixativ.

Tip pro zapálené:
Jestli se chcete opravdu naučit kreslit, cvičte se na dřevěných modelech. Vyrábí se například dřevěný model lidské postavy, jenž odpovídá skutečným proporcím lidské postavy. Nejen že si na něm procvičíte kánon lidského těla, ale i jeho optické proměny v různých perspektivách a změnách pózy figurky.
Nahoru

Technika
Techniky kresby samozřejmě závisí na vaší vizi a na zvolených prostředcích. Kresba může spočívat v několika málo liniích nebo můžeme pozorovaný objekt vykreslit do nejmenšího detailu tak, že kresba vypadá jako fotografie. Tužka Z praktického hlediska je kresba nenáročnou technikou: v podstatě nám postačí skicák a tužka a můžeme začít kdekoliv a kdykoliv :-) Proto kreslete, kreslete a kreslete.
portrét psího mazlíčka
kovboj